Osobní konzultace

Při osobních setkáních Ti mohu být nápomocna jako intuitivní průvodce.

Díky svým zkušenostem dokážu rozumět čím procházíš, co zažíváš. Cítím a rozumím Tvé bolesti. Díky svým darům jsem empatická, citlivá a v napojení. Poskytnu Ti bezpečný prostor pro Tvé sdílení a otevření se.

„Odklopím víko Tvé krabice“

Nemám univerzální lék ani návod. Ale pomohu Ti podívat se na životní situace a starosti z jiného úhlu pohledu, odhalíš programy a vzorce, které žiješ, které řídí Tvůj život. Mohu Ti poskytnout jiný pohled na daný problém nebo na Tvůj život. Odklopím víko Tvé krabice. Nabízím Ti podporu i oporu. Budu Ti naslouchat, budu Ti průvodcem.

„Vědět nestačí – vědění je potřeba žít!“

Změna přichází teprve tehdy, když uvidíš co žiješ, přijmeš to a začneš přetvářet.

Pokud si to dovolíš, provedu Tě celým tímto procesem změny. Určitě to bude nějakou dobu trvat, bude to vyžadovat více setkání, ale po absolvování budeš vědět kdo jsi a kde jsi. Jaké jsou Tvé zdroje a kde je Tvá síla. Přijmeš své „temné“ stránky a budeš jim rozumět.

Poznáš sám sebe a zamiluješ si svůj život.